Narkomania jest uzależnieniem od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Objawia się przymusem zażywania środków odurzających, potrzebą ich posiadania oraz tendencją do stałego zwiększania stosowanej dawki. Uzależnienie od narkotyków może  w niedługim okresie czasu doprowadzić do poważnych zmian psychicznych charakteryzujących się zaburzeniami krytycyzmu, osłabieniem woli, stanami depresyjnymi, odcięciem się od rzeczywistości. Dodatkowo prowadzi do degradacji społecznej.

Im wcześniej osoba uzależniona rozpocznie odwyk narkotykowy tym lepiej. Niektóre, pogłębione zmiany, które zachodzą w czasie uzależnienia, są tak szkodliwe że mogą okazać się nieodwracalne. Narkomania to choroba rozwijająca się poza świadomością chorego, dlatego też osobie chorej nie jest łatwo przyznać się do uzależnienia – nie jest ona świadoma swojego problemu i do ostatniej chwili nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń i powagi sytuacji. Z tego też powodu, w wielu przypadkach decyzję o walce z nałogiem musi podjąć osoba z otoczenia chorego. Pamiętajmy, że pozostanie w narkomani jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także życia.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że odwyk narkotykowy to długotrwały proces, oddziałujący na kilka sfer życia osoby uzależnionej, takich jak kondycja fizyczna, stan psychiczny, sfera społeczna oraz moralna. Walkę z nałogiem należy rozpocząć od detoksykacji – pierwszym krokiem jest odtrucie organizmu z toksyn.

Warto wiedzieć, że samodzielne próby wyjścia z uzależnienia zazwyczaj nie skutkują – osoba uzależniona powinna skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Jedynie leczenie farmakologiczne połączone z poprawą stanu psychicznego i emocjonalnego może przynieść oczekiwane efekty oraz pozwala wyprowadzić pacjenta z choroby. Najlepiej zdać się na prywatny ośrodek leczenia uzależnień zapewnia kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną.

Oczyszczanie organizmu pod ścisłym nadzorem lekarskim jest niezbędne do przystąpienia do kolejnych etapów leczenia. Terapia odwykowa dla osób uzależnionych od narkotyków opiera się na indywidualnych spotkaniach z terapeutą oraz na zajęciach grupowych – każdorazowo droga do pełnego uleczenia jest indywidualnie dopasowywana i może wyglądać nieco inaczej.

W związku z tym, że leczenie bez współpracy z uzależnionym jest niemożliwe, osoba pogrążona w nałogu musi przyznać się do swojej choroby przed sobą i przed otoczeniem. Jest to bardzo ważny moment terapii, dzięki któremu można skuteczniej zrozumieć mechanizmy wpływające na rozwój choroby.

Kilkutygodniowy pobyt w prywatnym ośrodku odwykowym uczy, jak rozpoznawać zagrożenie wynikające z zażywania środków odurzających oraz jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Każdy odwyk powinien wykazywać działanie długofalowe. Pamiętajmy jednak, że sukces w leczeniu w dużej mierze zależy od zaangażowania samego pacjenta. Ważnym czynnikiem wpływającym na całkowite uzdrowienie i wytrwanie w życiu bez zbędnych używek jest otoczenie, znajomi oraz rodzina. Pomogą oni w odnalezieniu swojego miejsca na ziemi.