Uzależnienie od alkoholu charakteryzuje się tym, że może być niezwykle silne i trudno z nim wygrać. Nawet wieloletni abstynent może zechcieć wrócić do nałogu tylko i wyłącznie pod wpływem impulsu. Przyjrzymy się jakie terapie oferowane są w celu zachowania profilaktyki trzeźwości.

Program „Nawroty choroby”  – 14 dni

Terapia skierowana do osób, które odbyły już leczenie, a mimo to nadal sięgają po alkohol. Nawrót choroby nie musi kończyć się „zapiciem”, może przybrać postać nieodpartej potrzeby picia, snów alkoholowych, stanów depresyjnych. Zazwyczaj wynika to z niestostosowania się do zaleceń terapeuty prowadzącego, a także nierealizowania PROGRAMU ZROWIENIA. Nasza terapia ma za zadanie ugruntować posiadaną wiedzę, wskazać błędy w postępowaniu i wzmocnić poczucie własnej wartości.

alkoholizm

Program „DETOX ” 3 dni

Przez detoksykację w ścisłym znaczeniu rozumiemy oczyszczaniu ciała z toksyn. W rozumieniu medycznym detoksykacja jest interwencją, której celem jest usunięcie z organizmu środka i/lub substancji powstających na skutek jego metabolizmu oraz zmniejszenie nasilenia objawów abstynencyjnych. Dla osób z fizycznym uzależnieniem detoksykacja jest zawsze związana z wystąpieniem objawów abstynencyjnych, zależnych od nagłego zaprzestania przyjmowania substancji, która była konsekwentnie wprowadzana przez dłuższy okres czasu, co powoduje obniżenie jej stężenia w organizmie. Celem głównym detoksykacji alkoholowej jest uzyskanie długotrwałej abstynencji. Celem doraźnym jest łagodzenie objawów abstynencyjnych. Zakończenie procesu detoksykacji jest jednocześnie początkiem rehabilitacji psychologicznej. Już w czasie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (AZA) planuje się indywidualną psychoterapię opartą na przeprowadzonych podstawowych badaniach psychodiagnostycznych, przywraca się równowagę interpersonalną i rodzinną, wyjaśnia błędne koncepcje dotyczące choroby, promuje się wszystkie właściwe zmiany w stylu życia, które włączą pacjenta do aktywnego uczestnictwa w procesie rehabilitacyjnym. Te elementy psychoterapii i, u niektórych pacjentów, kontrola farmakologiczna będą kontynuowane w dalszej terapii ambulatoryjnej. Pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą lekarza przez kolejne dwa dni od podania kroplówek. Poza tym jest pod całodobową obserwacją pracowników ośrodka.

Profilaktyka

  • Warsztaty dla współuzależnionych i DDA
  • Warsztaty dla nauczycieli i rodziców
  • Warsztaty dla pracowników opieki społecznej
  • Warsztaty dla pracowników policji, więziennictwa, wojska