Chcesz nakłonić bliską Ci osobę do leczenia alkoholizmu czy innych uzależnień? Wiemy że nakłonić do szukania profesjonalnej pomocy i leczenia – nie jest łatwo.

Konsultacje i motywacja do podjęcia terapii

Często długo czekamy aż osoba pijąca w sposób problemowy sama podejmie decyzję o szukaniu pomocy i leczeniu. Tymczasem, życie z nią staje się coraz trudniejsze a my sami czujemy bezradność, wstyd, strach. Pojawia się złość na alkohol i osobę pijącą. Sami czujemy się coraz gorzej gdyż nasze prośby i groźby pozostają bez odzewu, a wszelkie próby poradzenia sobie z problemem okazują się nieskuteczne.

Potrzebne będzie z pewnością wsparcie specjalistów. Dlatego opracowaliśmy ofertę przygotowania rodziny do przeprowadzenia tzw. interwencji kryzysowej wobec osoby uzależnionej lub nadużywającej alkoholu (czy innych substancji psychoaktywnych). Jest to skuteczna metoda motywowania do podjęcia terapii osób które same nie dostrzegają własnego problemu, ani związanego z nim wpływu na własną rodzinę. Ta metoda może być rozwiązaniem dla rodziny lub bliskich, którzy chcą pomóc ale nie wiedzą jak. Przygotowanie opiera się na kilku (2 lub 3) sesjach indywidualnych w trakcie których omawiane są wszystkie istotne kwestie i właściwy przebieg zastosowania tej metody. Istnieje możliwość przeprowadzenia próbnej interwencji. Nawet jeśli osoba wobec której jest przeprowadzana nie podejmie od razu leczenia, zastosowanie tej metody zawsze przynosi pozytywne efekty:

Zespół przeprowadzający interwencję, którym najczęściej jest rodzina, doświadcza wzajemnego wsparcia, przełamanie poczucia osamotnienia, uwolnienie od poczucia winy, lepsze radzenie sobie z poczuciem krzywdy, lękiem, wstydem. Osoba nadużywająca/uzależniona traci tzw. komfort picia lub zażywania innej substancji psychoaktywnej.

terapia-dla-alkoholika

Szczera i otwarta rozmowa na temat problemów związanych z piciem. Nasi terapeuci pomagają w zrozumieniu uzależnienia jako choroby. Udzielają fachowych porad na temat możliwości leczenia i podjęcia odpowiednich kroków. Duże znaczenie ma tutaj konfrontacja z rodziną osoby uzależnionej, ponieważ tylko wspólna praca i zrozumienie mogą przynieść pozytywne wyniki.

Terapia podstawowa  – 28 dni

 

Podstawową formą leczenia w ośrodku leczenie uzależnień jest 28-dniowy proces terapeutyczny obejmujący ciężką i żmudną pracę. Jej efektem są głębokie i trwałe zmiany, które dotyczą postaw, przekonań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania i myślenia. Podczas terapii podstawowej podopieczny przechodzi przez etapy:

·         motywowania do leczenia

·         utrzymania abstynencji

·         rozpoznania własnego uzależnienia

·         uznania własnej bezsilności wobec uzależnienia

·         zdobycia umiejętności radzenia sobie głodem (alkoholu, leków, itp.)

·         rozpoznania psychologicznych mechanizmów uzależnienia

·         zdobycia umiejętności zapobiegania nawrotom choroby

·         nauki rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych

·         radzenia sobie ze złością

·         radzenia sobie ze wstydem i poczuciem winy

·         nauki radzenia sobie ze stresem

W program terapii podstawowej wchodzą:

  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Sesja rodzinna
  • Treningi terapeutyczne dla osób po podstawowej terapii uzależnień
  • Grupa rozwoju osobistego
  • Grupa wsparcia