Uzależnienie od narkotyków wiąże się z negatywnymi skutkami zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego osoby uzależnionej.

Konsekwencje nałogu odczuwają również rodzina i przyjaciele narkomana, tym bardziej istotne jest więc nakłonienie osoby uzależnionej do podjęcia terapii.

Najskuteczniejszy sposób leczenia uzależnienia

Najskuteczniejszym sposobem leczenia uzależnienia jest bez wątpienia zgłoszenie się do specjalistycznego ośrodka przeprowadzającego terapię odwykową. W wypadku uzależnienia od narkotyków za najbardziej efektywną metodę walki z nałogiem uznaje się kontrolowany odwyk przeprowadzany w ośrodku zamkniętym. Pierwszą fazą leczenia odwykowego jest detoks, który może trwać od kilku do kilkunastu dni.

Samo odtrucie organizmu jednak nie wystarczy, by pokonać uzależnienie – do dokonania trwałych zmian konieczna jest terapia, na której specjaliści uczą, jak żyć bez sięgania po pomoc w postaci używek. Terapia nie ogranicza się więc do leczenia farmakologicznego, lecz zapewnia także wsparcie emocjonalne, które ułatwia przetrwanie objawów odstawienia oraz przygotowuje do funkcjonowania w świecie po opuszczeniu odwyku.

Jak zachęcić uzależnioną osobę do podjęcia terapii?

Pierwszym krokiem na drodze do nakłonienia osoby uzależnionej od narkotyków do podjęcia terapii powinna być szczera, otwarta rozmowa. Może ona przybrać różne formy, ważne jest jednak przekazanie określonych treści.

Interwencja

Jedną z najskuteczniejszych metod stanowi interwencja, w trakcie której bliscy narkomana, w obecności osoby doświadczonej w prowadzeniu rozmów tego typu, konfrontują uzależnionego z faktami – mówią mu, że nie będą dłużej tolerować jego zachowania i oczekują podjęcia terapii.

Ukazanie konsekwencji nałogu

Zachęcenie uzależnionej osoby do podjęcia terapii może być trudne, szczególnie w sytuacji, gdy nie dostrzega ona problemu. Najlepszym sposobem jest wtedy ukazanie konsekwencji nałogu – osoba uzależniona powinna skonfrontować się ze skutkami popełnianych przez siebie pod wpływem narkotyków błędów.

Tylko w ten sposób jest ona w stanie uświadomić sobie szkody, jakie narkotyki wyrządzają w jej życiu. Na tym etapie bliscy muszą w sposób konsekwentny powstrzymać się przed ukrywaniem problemu i usuwaniem szkód wyrządzonych przez narkomana.

Pomoc dla osoby w trakcie leczenia 

Wsparcie dla osoby uzależnionej od narkotyków nie może ograniczyć się wyłącznie do przekonania jej do podjęcia terapii. Bliscy narkomana powinni być gotowi do udzielenia dalszej pomocy także w trakcie leczenia odwykowego.

Poznanie mechanizmów uzależnienia

Rodzina i przyjaciele chcący wspomóc narkomana w trakcie odwyku powinni zapoznać się z mechanizmami uzależnienia. Pomoże im to lepiej zrozumieć zarówno osobę uzależnioną, jak i przebieg terapii.

Obecność i wsparcie

Obecność bliskich osoby uzależnionej oraz ich wsparcie są niezwykle istotnymi elementami odwyku narkotykowego. Jedną z konsekwencji nałogu jest poluzowanie, a często także całkowite zerwanie więzi międzyludzkich, których odbudowanie stanowi jeden z celów osoby wychodzącej z uzależnienia. Świadomość narkomana, że jest wciąż kochany, może znacząco wpłynąć na skuteczność przebiegu terapii odwykowej.

Spokój i szczerość

Spokojna i szczera rozmowa to nie tylko sposób na przekonanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, lecz także ważny element rozpoczętej terapii. W jej trakcie należy powstrzymać się przed rzucaniem oskarżeń i pretensji i skupić się na sposobach rozwiązania problemu.

Stawianie granic

Wspierając osobę uzależnioną w czasie terapii odwykowej należy zachować własne granice, by nie doprowadzić do sytuacji, w której bliski staje się ofiarą lub emocjonalnym zakładnikiem narkomana. W żadnym wypadku nie należy godzić się na agresję i przejawy przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

uzależnienie

Terapia rodzinna w leczeniu uzależnienia 

Z uwagi na to, że nałóg dotyka zawsze nie tylko osoby uzależnione od narkotyków, lecz również ich najbliższych, ośrodki prowadzące terapię uzależnień od narkotyków w Szczecinie oferują specjalistyczne leczenie i terapię rodzinną skierowaną do rodzin narkomanów.

W jej trakcie bliscy osoby uzależnionej będą mogli pozbyć się traumy związanej z życiem z narkomanem i nauczyć się, jak na nowo czerpać z życia radość. Dzięki terapii rodzinnej bliscy osoby uzależnionej posiądą również wiedzę na temat nałogu i zdobędą siłę oraz narzędzia niezbędne do budowania lepszego jutra wolnego od narkotyków.